23. september

 

Jeg råder dig til at købe guld af mig, guld som er gennemglødet og prøvet i ild, så du kan blive rig. Åb. 3:18.

 

Læg mærke til hvad Herren siger her: "Køb af mig!" Tænk grundigt over hvad det betyder, hvad det vil sige at Herren i denne brændende ånd, i majestætisk dyb, alvorlig formanende ånd siger: Jeg råder dig til at købe af mig! ...af mig!

Dette betyder jo at han fuldstændig afviser al egen indsats fra vor side, alt selvgjort. Det er en stærk understregning af at der ikke er noget som helst der gælder ind for Gud, undtaget det som Sønnen har gjort.

Men "købe" -? Hvordan skal det foregå? Jo, Herren siger: "Hør, alle I som tørster, kom til vandene! Og I som ingen penge har, kom hid, køb og spis! Ja, kom, køb uden penge og uden betaling, vin og mælk!" Og videre: "Den som tørster, skal komme, og hver den som vil, skal drikke af livets vand for intet."

Bemærk: For intet! Det er denne måde at "købe" på, han her omtaler sådan: "Jeg råder dig til at købe guld af mig." Det vil sige. Jeg råder dig til at holde op med dit eget slid, og bare tror, bare tager imod af mig!

Ganske rigtig taler han her i en halvt straffende tone, i en alvorlig formanende ånd. Men desto herligere er det når vi ser hvad han vil frem til. Det er jo som om han vil sige: Jeg forlanger nu at du ikke selv foretager dig det aller mindste for at gøre mig nådig, eller dig selv varm. Jeg forlanger at du stopper med din kristelige aktivitet, din selvvirksomhed, - og bare tager imod. Jeg forlanger nu, at du tror at det jeg har gjort er nok for dig!

Stands op og tænk dig om! Tag disse Herrens majestætiske ord til dig: "Jeg råder dig til at købe guld af mig, guld som er gennemglødet og prøvet i ild, så du kan blive rig!" Så skal du erfare at det virkelig kan gøre en lunken sjæl brændende, en som er kold og død; levende og varm. For her hører vi store og herlige ting.

For det første har Herren lige foran dette vers givet den aller stærkeste skildring af hvor elendig og uværdig denne person er, som så derefter bliver tilbudt alt dette. For at ikke en eneste sjæl skal tro at dette ikke gælder ham. Ikke skal stå der og tro han ikke kan få del i dette, eller er for uværdig.

Dernæst at dette er den almægtige Herrens egne, mest alvorlige råd og majestætiske ord til en så uværdig synder. Mod disse Herrens ord er alle vore tanker, meninger og følelser bare som sandskorn mod et gigantisk bjerg.

Men hvad mener Kristus så med dette "guld" som han tilbyder os? Nogen har ment at det er troen. Men det er forkert, det er langt fra dækkende her. Troen, den skildres her med det at købe, som betyder begære og tro.

Men guldet som skal købes, og som altså er selve rigdommen, er det troen åbner sig for og modtager. Det er Kristi dyre blod, eller hele hans fuldbragte værk. I al hans pine er det gennemglødet og prøvet.

Peter siger: "I ved at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev genløst fra det tomme liv I arvede fra fædrene, men med det dyrebare Kristi blod."

Peter vil sige: Når noget skal købes tilbage, er det nødvendigt med sølv og guld. Men det guld vi er genløst/købt tilbage med, er ikke det forgængelige, men det uforgængelige; det er Kristi dyrebare blod.

Dette blod, eller Kristi fuldbragte værk, er den eneste rigdom for en fattig synder. Selve troen er ikke en rigdom som gælder for Gud. Det er ikke nok for Gud at du kommer frem for ham med din egen tro, eller din anger, din bøn, din kærlighed, din ydmyghed. For ikke en gang dette som Den Hellige Ånd har skabt i os, kan forsvare os eller bestå i dommens ild. Det er alt sammen ufuldkomment på grund af karets urenhed. 

Nej, den som vil bestå for Guds dom, som den som er "rig", må have noget som er endnu mere værdifuldt. Han må have det guld som for længe siden er gennemglødet og har bestået sin prøve for Guds domstol. Dette er bare Kristi egen retfærdighed.

Og tænk så grundigt over den værdi dette guld har, som Kristus tilbyder os her; altså hans dyrebare blod! Du er meget syndig og hjælpeløs. Du skylder ti tusind talenter. Du har syndet så mange gange, så groft og så utilladeligt. Men læg så alt dette i den ene vægtskål, og i den anden det blod Guds Søn har udgydt for hele verden. Og se hvad der gælder mest!

Jo vist er vore synder store og utilladelige. Men jeg har hørt fra hans egen mund: "Dette er mit blod, den nye pagts blod, som bliver udgydt til syndernes forladelse", og hans apostel som siger: "Jesu Kristi, Guds Søns blod renser os fra alle vore synder." Åh, da er min hjælpeløse, syndige, fortvivlede sjæl fuld af trøst og frimodighed. Da begynder jeg igen at få nyt liv, ja, at blive brændende i min ånd.

For hvad kan være en mere tilstrækkelig forsoning end Kristi blod? Hvilken synd hos et forgængeligt væsen kan opveje værdien af Den Uforgængeliges blod?

Og her taler Kristus altså til den mest uværdige mand som er sunket så dybt, og ikke længere har den nåde han en gang ejede. Han siger til ham: "Jeg råder dig til at købe guld af mig, så du kan blive rig." Han siger altså at manden ikke bare skal blive skyldfri, men til og med rig. Og at det bare sker gennem dette guld!