Oktober måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skriftsted

Matt. 6,12

Matt. 6,12

1. Kor. 15,4

Rom. 8,13

Rom. 8,13

Rom. 8,33

Ef. 6,16

Ef. 6,17

Fil. 3,13

1. Kor. 11,29

1. Tess. 5,16

Rom. 6,14

Rom. 4,4

Rom. 4,19

Rom. 5,19

1. Tess. 4,7

Ef. 4,22,24

Esajas 1,18

Salme 103,4

Ef. 2,5

Gal. 4,30

1. Kor. 15,36,38

1. Pet. 2,1

Luk. 22,19

Gal. 5,24

Rom. 8,14

Rom. 1,16

Rom. 5,2

Rom. 8,10

Luk. 12,32

Rom. 7,23

Emne

Klik på dato

1: Forladelse - hvad bøn om syndernes forladelse har at lære os

2: Forladelse - nødvendig følge af Guds forladelse/Hykleriets væsen

3: Opstandelse - den faste grund for vort håb på opstandelsen

4: Kødet - hvad det er at leve efter kødet

5: Kødet - sejrskraften over kødet

6: Gud - retfærdiggør syndere

7: Skjold - troens, det rette brug

8: Håb - vor hjelm i striden

9: Helliggørelsen - vi skal strække os efter den

10: Nadvergæst - hvordan vi bliver en værdig nadvergæst

11: Glæde, i Gud - formaning til glæde i Gud

12:

13: Loven - faren ved at leve på lovens vej

14: Troen - død når den mangler kærligheden/kamp for fornuften

15: Kristus - hans lydighed er vor retfærdighed

16: Helliggørelsen - dens betydning

17: Kødet - hvordan døde kødet

18: Forladelse - syndernes forladelse, den fast grund for

19: Kristus - forløser fra fordærvelsen

20: Død - åndelig, alle mennesker er åndeligt døde

21: Rige - i Abrahams hus er der to riger, et lovrige og et nåderige

22: Opstandelse - et skabelsesværk

23: Bagtalelse - formaning mod

24: Nadveren - til minde om Kristi forsoningsdød

25: Kødet - er korsfæstet med Kristus

26: Barn - deres rette kendetegn

27: Evangeliet - formaning til ikke at skamme sig over evangeliet

28: Nåden - adgang til

29:

30: Rige - hvem som hører til dette

31: Åndens og kødets kamp