November måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Skriftsted

Luk. 22,42

Jakob 1,12

1. Kor. 15,58

1. Joh. 3,8

Salme 89,31-34

Job 15,14

Rom. 10,4

Rom. 10,11

Åb. 21,5

1. Mos. 3,12

2. Kor. 4,13

Joh. 18,36

Salme 119,105

Kol. 3,12

Luk. 12,37

Rom. 4,25

Rom. 7,6

Rom. 8,17

Sirak 9,22

Gal. 3,25

1. Joh. 4,17

Åb. 3,16

Rom. 8,24

Matt. 13,22

1. Joh. 3,2

Heb. 9,24

Rom. 1,7

Rom. 6,5

2. Pet. 1,2

Rom. 1,24

Emne

Klik på dato

1:

2: Fristelse - vor nytte af den

3: Standhaftighed - formaning til

4: Synden - forskellen på at have synd og at gøre synd

5: Tugt - dens betydning

6: Budene - det første, hvordan vi skal elske Gud

7: Loven - de som tror er købt fri/Tryghed - hver enkelt troendes

8:

9: Kristne - er  nye mennesker

10: Fordærvet - det medfødte, og dybden i det/Gud - hjælper i nød

11: Bekendelse - dens betydning

12: Rige - er ikke af denne verden

13: Ordet - vigtig at bruge det flittigt

14: Barmhjertighed - formaning til

15: Salighed - hvor stor den er

16: Kristus - stået op til vor retfærdiggørelse

17: Loven - et fængsel vi holdes indestængt i

18: Lidelse - et kendetegn på de rette arvinger

19: Ordet - er de troendes rettesnor

20: Loven - de som tror er købt fri fra loven

21: Evigt liv - de kristnes liv i Gud er skjult/Tugt - hensigt med tugten

22: Lunkenhed - åndelig, kendetegn på/Ordet - dets rette brug

23: Frelst - vi er det allerede her i livet

24: Gerrighed - advarsel mod

25:

26: Kristus - står for Guds åsyn for vor skyld

27: Fred - hvad den består i

28: Helliggørelsen - dens kraft og hemmelighed

29:

30: Foragt - for nåden, følgen af dette