Marts måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30

31

Skriftsted

Rom. 2,4

Rom. 3,22

Åb. 2,23

2. Tim. 1,9

1. Kor. 1,30

Joh. 10,11

Heb. 10,37

Luk. 22,24

1. Pet. 1,25

Esajas 53,6

Joh. 21,19

1. Mos. 3,5

2. Kor. 5,17

Esajas 43,25

Esajas 43,24

Salme 130,6

1. Pet. 2,5

2. Kor. 13,11

1. Joh. 4,14

Rom. 7,7

1. Joh. 5,14

Heb. 2,10

2. Mos. 20,2

Matt. 10,30

Heb. 13,9

Gal. 3,13

Heb. 2,3

Joh. 10,14

Fil. 3,20

Zak. 9,12

Koll. 1,14

Emne

Klik på dato

1: Gud - styrer og hersker over alle ting

2: Troen - gør os salige

3: Gerning - give efter for deres.../dømmes efter vore gerninger

4: Gud - udvalgt troens vej og ikke gerningens

5: Kristus - vort alt i alle

6: Kristus - den gode hyrde

7: Håb - trøst af håb ,brudgommen kommer

8: Nåden - forandres ikke af synden

9: Ordet - står evigt fast

10: Forsoning, Kristus - forsoningen for vore synder

11: Efterfølgelse - de som er Kristi får følger ham

12: Djævelen - en stærk og listig fjende

13: Troen - gør os til nye mennesker

14: Kristus - udsletter misgerninger

15: Kristus - har kæmpet for os alle

16: Troen - troen prøves

17: Offer - frembære åndeligt offer

18: Ydmyghed - formaning til ydmyghed

19: Kristus - er Gud

20: Synden - loven viser os synden

21: Bøn - hvad der kræves for en ret bøn

22: Kristus - blev fuldkommengjort gennem lidelser

23: Gud - vor Herre og retmæssige ejer

24: Gud - er alvidende og har omsorg for alle

25: Bedrag - fremmede lærdomme

26: Kristus - til forbandelse for os

27: Foragt for nåden - advarsel mod dette

28: Kristus - kender sine, og de kender ham

29: Barn - har sit rige i himmelen

30: Kristus - kalder til sig de som er tynget af mange ting

31: Kristus - har opnået forløsning for hele verden