7. marts

 

Endnu er der bare en lille stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke tøve. Heb. 10:37.

 

Åh, om vi lagde os mere på hjerte, det Ordet lærer os om Herrens genkomst og de kristnes salige håb! På dette område er ingen kristen fuldkommen, ingen af os har ret og er fuldkommen her. Vi trænger alle til lærdom og korrigering.

Det gælder sikkert og vist ind for Gud at "salig og hellig er den som har del i den første opstandelse." Dette er den som daglig har synder og fald, kender dem, og tynges af dem som sin største nød på jord. Men som også dagligt holder sig til Frelseren og evangeliets ord. Og trænger til dette som sin daglige trøst, styrke og mad.

Ganske vist er dette et benådet Guds barn. Selv om han måske føler hvor kold han er i hjertet, og stadig bliver anklaget netop når han hører budskabet om det salige håb. Men han skal passe på at tage dette herlige budskab til sig. Så skal han også få stor velsignelse af det.

Paulus skildrer håbet om frelse som et vigtigt våben, og siger vi skal iklæde os "troens og kærlighedens brynje, og tage håbet om frelse på som hjelm." På samme måde som troen og kærligheden er vigtig, så er håbet det også. Håbet om Kristi herlige genkomst er både vækkende, trøstende, rensende og livgivende.

Johannes siger: "Hver den som har dette håb til Ham, renser sig selv, ligesom Han er ren." Med den store sandhed, at tiden er kort, vil Paulus løfte de kristnes sind op over dette forgængelige. For at de skal vogte sig mod den dårskab, at lade sig binde af noget jordisk, enten det er glæde eller sorg.

Han siger: "Brødre; dette siger jeg jer: Tiden er kort, sådan at fra nu af, må de som har hustru, være som om de ikke har nogen. De som græder, må være som de som ikke græder, de som glæder sig, som de som ikke glæder sig, de som køber, som de som ikke beholder det. – For denne verdens skikkelse forgår."

Bemærk dette, kære menneske: Tiden er kort! Sker der noget glædelig, så glæd dig med måde. Det bliver bare en kort tid, for du skal snart forlade det. Sker der noget sørgelig, så sørg med måde. Det varer ikke så længe. Tiden er kort. Får du en hustru, køber du en ejendom? Omgås alt sammen med en indstilling som om du snart skal forlade det. Det "dumme kød" vil stadig væk rejse sig, og opbygge et paradis på jorden. Og det er dårskab, - det bliver så kort!

Der er mange kristne som er så ivrige med at installere sig i denne verden med sit jordiske gods, sin forretning. De bygger og bygger. Åh, om de måtte passe på i tide, før den sidste gnist af det åndelige liv er udslukket, og gudsfrygtens ånd har forladt dem helt!

Lad hånden arbejde. Men, - vær oprigtig når du prøver dig selv på dette: Hvor er hjertet? Lyv ikke for din sjæl! Hvor er hjertet? I himmelen, hos Frelseren som du venter, skal komme igen? – Eller i det du ejer her på jord? Vær oprigtig!

Men håbet om frelse skulle jo først og fremmest være til stor trøst for os! Hør, alle I som ofte er nær ved at give op i kampen mod synd, fald og utroskab i dit hjerte. Dette som også gør, at du aldrig kan opleve en eneste virkelig glad og skyfri dag. Og du som har din daglige plage og skræk i en vaklende tro, hjertets ubegribelige ondskab, hårdhed og ligegyldighed. Eller du som plages af en stor fristelse, en Satans engel - - -: Glem alle sammen aldrig at det hele drejer sig bare om en kort tid. Snart kommer det som skal komme. Løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig!

Den tunge, tykke vantroens tåge skal ikke i al evighed tynge vor sjæl! Dette onde kød med dets lyster, dette onde hjerte med sin ligegyldighed, falskhed, letsindighed, hårdhed og ondskab, skal ikke fængsle vor ånd for evigt.

Hør, alle I som Gud har udrustet med gaver for at kunne tjene andre! Derfor er I, som Kristi stridsmænd, blandt dem som er mest udsat og plaget. I det ydre af verden med løgn og sladder. I det indre af djævelen med alle slags fristelser, så elendig at du knapt kan åbne dig for nogen i hele verden med dette.

Hør, alle sammen: Mist aldrig "håbet om frelse", som skulle være jeres "hjelm!" Glem aldrig, at nu drejer det sig bare om en lille tid!

Snart kommer Herren og giver dem trængsel som nu plager jer. Men I som nu plages, vil han give herlighed, ære og et uforgængeligt liv, - når Jesus selv åbenbares fra himmelen sammen med sine engle.

Paulus udbryder: "Hvis det bare er i dette liv vi har sat vort håb til Kristus, da er vi de ynkeligste af alle mennesker." Det bedste, det allerherligste er endnu tilbage! Vi skal se Kongen ansigt til ansigt, og så være nær Herren altid!

Eller skulle vi måske bare tro Kristus når han taler om hans nåde over os her i livet, men ikke tro ham når han taler om den herlighed som skal komme? Gud bevare os fra en sådan holdning!

Må alle kristne så også have denne lærdom tydeligt for sig! Og så må vi bare stå færdige og vågne, og have olie på lamperne, når råbet lyder:

                          Se, brudgommen kommer!