2. marts

 

Guds retfærdighed, som kommer af Jesu Kristi tro, til alle og over alle som tror. Rom. 3:22.

 

Dette bibelord giver os svar på et vigtigt spørgsmål. Mennesker som længes efter at få vished om at de ejer Guds nåde, har ofte hørt meget om frelsen i Guds retfærdighed. Men samtidig har de sædvanligvis endnu et påtrængende spørgsmål på hjerte: Når og hvordan får jeg så del i denne Guds retfærdighed?

Hele verden er genløst, forenet med Gud. Men det betyder ikke at alle mennesker bliver frelst! Hvordan skal så jeg kunne vide at jeg har fået del i denne Guds retfærdighed?

Her har du svaret, og bare samme gamle svar som hele Skriften indeholder. Her står det at Guds retfærdighed kommer af Jesu Kristi tro. Der er altså en vis tro på Jesus Kristus, som derfor også kaldes Jesu Kristi tro. Og apostelen siger at "Guds retfærdighed kommer til alle og over alle dem som tror."

Dette er Guds svar på spørgsmålet. Uanset hvad du mener og føler i dit eget hjerte, så vidner Herren klart og over alt i Skriften med sådanne ord: "den som tror", "ved tro", "af tro", "tro på Herren Jesus", osv.

Men så bliver et andet spørgsmål vigtig: Hvad er tro? Hvad menes med Jesu Kristi tro? Du får aldrig noget klarere svar på det spørgsmål, aldrig nogen sikrere skildring af den frelsende tro, end når du lægger mærke til de steder i Bibelen hvor Kristus selv siger et menneske har den frelsende tro.

Find de steder hvor Jesus siger: "din tro har frelst dig", eller tilsvarende ord. Når du så samtidig lægger mærke til den tilstand de mennesker var i, som fik dette Jesu vidnesbyrd, da ser du hvad den frelsende tro er.

Hos alle disse vil du finde nøjagtig samme kendetegn: De var alle sammen syndere. Uanset hvad de havde forsøgt på lovens vej, havde de ikke klaret at blive retfærdige eller finde fred. Tværtimod var de bare blevet mere og mere ulykkelige og rådvilde. Men nu havde de fået evangeliet om Kristus at høre, og derfor kom de til ham for at bede om uforskyldt nåde.

Lovens og profeternes vidnesbyrd om Kristus kendte folket til. Senere kom også døberen Johannes og pegede på Guds Lam. Til sidst trådte også Kristus og hans apostle frem og forkyndte evangeliet. Men alt dette brød de sig overhovedet ikke om, alle dem som havde sin trøst i sin egen retfærdighed.

Bare afklædte og hjælpeløse syndere blev tiltrukket af Livets vand som strømmede ud fra Kristus. Og nu gik det sådan som Johannes vidner: "Så mange som tog imod ham, dem gav han retten til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn."

Gennem en sådan tro blev disse nu nye mennesker. De fik et helt forvandlet hjerte og et nyt sind. Og en ny Guds kraft havde indtaget dem. De var "født af Gud", sådan at de blev afhængige af Kristus og blev hans efterfølgere resten af livet.

Dette ser du vidnesbyrd om gennem hele Skriften. Og af dette kan du så også vide hvad den frelsende tro er.

Altså ikke bare kundskab om Gud, om Kristus og evangeliet. Ikke bare at du tror alt dette er sandt, og gerne også vidner om det.

Men at du i din syndenød, - knust efter alle dine forsøg på at omvende dig og hellige dig, - med din manglende anger, utilstrækkelige bøn og gudsfrygt osv., - kunne erfare at netop i denne din fortabte og uforbederlige tilstand kom evangeliet til dig, og indtog dig med budskabet om Kristus og Guds retfærdighed i ham.

Sådan at nu har du ingen trøst uden i dette. Nu har du fået et hjerte som hungrer og tørster efter denne nåde.

Når du så får nåde til virkelig at tro og tage denne nåde til dig, da får du denne hjertets trøst, glæde, kærlighed og lyst til at leve efter Guds lov. Du får en tillidsfuld barnekårets Ånd som råber: Abba, Fader! Men når du så ikke kan tro at du ejer Guds nåde, da er du igen ulykkelig, og hungrer og tørster efter den på ny.

Hør! Med et sådant sind er du et helt andet menneske end alle dem som ikke tror.

Sådan er den frelsende tro. Men selv om du nu har lyst til Guds lov, og al synd er blevet en plage for dig, så du gerne ville leve et helligt liv i alle ting, - kan det alligevel komme til at gå meget forskelligt med dig videre i livet. Du kan komme til at opleve situationer da du skriger af frygt i din ånd, og er tæt på at fortvivle. Eller du føler dig fuldstændig kold og død.

Men gennem alt dette som svinger, er du alligevel altid retfærdig i Kristus - med selve Guds retfærdighed, - bare gennem den tro på Kristus vi nu har talt om.

Vor retfærdighed i ham kaldes derfor her en retfærdighed som kommer af Jesu Kristi tro, og i kap. 4:11 troens retfærdighed (eller: retfærdigheden ved tro). Den bliver aldrig kaldt nogen anden nådegaves retfærdighed, f.eks. omvendelsens retfærdighed, ydmyghedens retfærdighed, kærlighedens retfærdighed. Nej, bare "troens retfærdighed."

Dermed skulle det være klart at retfærdigheden ikke er et resultat af nogen Åndens frugter. Men er Guds Søns egen retfærdighed, som vi bare kan modtage ved troen. Den er dermed heller ikke en del af selve troen. Men fordi vi modtager den i tro, bliver den kaldt for "troens retfærdighed" (eller: retfærdigheden ved tro).