Maj måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skriftsted

Esajas 32,17

Rom. 5,3

Rom. 5,9

Matt. 26,28

Matt. 25,5

Heb. 13,22

2. Kor. 5,15

Joh. 15,3

Gal. 3,24

Joh. 16,23

Matt. 19,20

Rom. 12,2

Rom. 12,3

1. Joh. 1,9

Rom. 10,8

Ef. 6,12

Ef. 6,15

Salme 46,4-5

Joh. 20,17

Åb. 21,4

Salme 34,2

Ef. 4,1-2

Joh. 15,4+9

Esajas 40,11

Matt. 5,14

1. Mos. 18,22-23

1. Pet. 1,22-23

1. Joh. 1,1+3

1. Joh. 1,6

Joh. 21,22

Joh. 10,27

Emne

Klik på dato

1: Samvittigheden - dens fred en frugt af troen

2: Trængsler - virker tålmodighed

3: Kristus - vor retfærdighed over for Gud

4: Kristus - vor retfærdighed i ham er en uforanderlig retfærdighed

5: Tryghed, kødelig - advarsel mod dette

6: Formaning - tage vare på

7: Kødet - hvordan døde kødet

8: Renhed - pga. Ordet

9: Synden - tegnet på at erkendelsen af synd er ret

10: Bøn - hvad som gør værdig til bøn

11: Omvendelsen - dens rette væsen

12: Verden - ikke at tage efter den

13: Hovmod - advarsel mod hovmod

14: Omvendelse - det rette omvendelse

15: Troen - hviler på Ordet, ikke på følelser

16: Djævelen - en stærk og listig fjende

17: Bekendelse - dens betydning

18: Tryghed - Guds menigheds tryghed

19: Barnekår - genoprettet ved Kristus

20: Salighed - de troendes evige, hvad den består i

21: Taknemmelighed - formaning til taknemmelighed

22: Efterfølgelse - Kristi formaning til efterfølgelse

23: Helliggørelsen - kilden til helliggørelse

24: Kristus - vor gode hyrde

25: Lys - de kristne er verdens lys

26: Forbøn - betydningen af de troendes forbøn

27: Kærlighed - formaning til kærlighed

28: Mørke - vandre i mørket & Ordet - vigtig at bruge flittigt

29: Mørke - vandre i mørket & Ordet - vigtig at bruge flittigt

30: Gerning - det vigtigste i vor gerning

31: Efterfølgelse - de som er Kristi får følger ham