Juni måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Skriftsted

1. Joh. 4,7

Ordsp. 8,31

1. Mos. 3,8

Apg. 14,22

2. Mos. 20,3

Ef. 6,2-3

Jer. 10,23

Matt. 5,44

1. Kor. 5,7

Tit. 2,11,13

Joh. 6.57

Esajas 40,6

Fil. 3,9

Ordsp. 16,2

Heb. 4,1

1. Joh. 5,10

Salme 81,12-13

2. Pet. 3,18

Esajas 49,15

1. Kor. 5,8

1. Mos. 2,16-17

Esajas 30,15

1. Mos. 3,9

Heb. 4,12

Gal. 3,5

Apg. 16,30

Kol. 3,2

Esajas 54,10

Kol. 3,5

Matt. 6,26

Emne

Klik på dato

1: Kærlighed - til brødrene, som er en frugt af troen

2: Kærlighed - Guds, kilden den springer ud fra

3: Kærlighed - er fri og uafhængig af synderen

4:

5: Budene - dets indhold og forpligtelser over for alle mennesker

6: Budene - fjerde

7: Gud - styrer vor vej

8: Troen - hvordan den viser sig i livet

9: Kristus - vort påskelam

10:

11: Barn - deres rette kendetegn

12: Syndere - alle er syndere over for Gud

13: Kristus - opfyldte loven for os

14: Barn - deres rette kendetegn

15: Kristus - bevarer sine

16: Barnekår - hos Gud, visheden om

17: Ånd - faren ved at stå imod Ånden

18: Troen - dens vækst

19: Gud - elsker menneskene

20: Synden - om at rense den ud

21: Gud - ser efter hjertets lydighed

22:

23: Kald, Guds - til synderen

24:

25: Kærlighed - vor kærlighed til Gud, og hvordan den skabes

26: Troen - frelser

27: Renhed - åndelig, de som tror de er rene for Gud

28: Troen - hvordan den opstår

29: Kødet - hvordan døde kødet

30: Gud - har omsorg for alt han har skabt