Juli måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skriftsted

Rom. 5,11

Salme 14,3

Rom. 4,6

Matt. 22,12

Rom. 10,9

Rom. 12,13

Salme 32,5

Heb. 12,6

Matt. 25,40

Rom. 3,20

Rom. 4,17

Rom. 5,2

Salme 66,18

Luk. 11,2

Luk. 11,2

Matt. 6,11

1. Kor. 15,49

Rom. 2,23-24

Rom. 4,20

Salme 103,2-3

Salme 103,3

1. Kor. 13,2

Rom. 14,8

Mark. 16,16

Luk. 22,3

Rom. 12,19

1. Kor. 10,16

Kol. 2,6

1. Mos. 3,1

Joh. 6,53

Heb. 12,8

Emne

1: Kærlighed - Guds, kilden den springer ud fra

2: Syndere - alle er syndere over for Gud

3: Kristus - vor retfærdighed over for Gud

4: Bryllupsklæder - de rette, betydningen af at have dem

5: Bekendelse - er en frugt af troen

6: Kærlighed - formaning til kærlighed

7: Synden - tegnet på at erkendelsen af synd er ret

8: Rensning - de gode grene renses, målet med dette

9: Troen - hvordan den viser sig i livet

10: Lovens gerninger - hvorfor intet kød kan frelse gennem dem

11: Gud - kan gøre alt og hjælper i alle forhold

12: Håb - håbet om frelse, følger med troen

13: Samvittigheden findes ikke hos den som undskylder synden

14: Navn - Guds, om at hellige det

15: Vilje - Guds, de troende elsker den

16: Brød - daglig, bøn om

17:

18: Selvprøvelse - formaning til selvprøvelse

19: Troen - giver æren til Gud

20: Kristus - forlader synder

21: Kristus - læger alle fald

22:

23: Kristus - de troende er hans ejendom

24: Dåben - i den bliver vi iklædt Kristus

25: Hykleri - dets væsen og karakteristiske kendetegn

26: Hævnen - er Guds

27: Nadveren - middel til at forene Gud

28:

29: Ordet - betydningen af at holde sig til det

30: Kristne - det er Kristus deres åndelig liv afhænger af

31: Tugt - dens betydning

Klik på dato