Januar måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30

31

Skriftsted

Heb. 13,8

Åb. 5,1

Joh. 3,16

Joh. 1,12-13

Rom. 8,16

Rom. 7,13

Heb. 10,22

Gal. 4,4-5

Rom. 3,22-23

2. Kor. 6,15,17

Joh. 21,16

Rom. 14,9

Rom. 3,25

Luk, 10,27

2. Kor. 5,21

1. Kor. 2,2

Rom. 6,3

Joh. 16,8-9

Joh. 3,36

2. Pet. 1,5

Apg. 10,44

Luk. 9,25

2. Mos. 20,7

Rom. 5,1

Rom. 6,18

Rom. 15,2-3

Ef. 4,32

1. Mos. 2,3

Kol. 3,11

Rom. 6,2

Joh. 16,8,10

Emne

Klik på dato

1: Kristus - er uforanderlig i sin kærlighed

2: Gud - er alvidende og har omsorg for alle

3: Gud - har udvalgt os i Kristus til barn

4: Barn - Guds, er født af Gud

5: Barnekår - hos Gud, visheden om

6: Loven - dens rette virkning

7: Samvittighed - bør være frigjort fra loven

8: Kristus - opfyldt loven for os

9: Syndere - alle er syndere over for Gud

10: Verden - de troende bør gå ud fra den

11: Kristus - vil have vor kærlighed

12: Kristne - lever ikke sig selv/Kristus - herre over levende og døde

13:

14: Budene - det første, hvordan vi skal elske Gud

15: Kristus - blev gjort til synd for os

16: Kristne - deres rette kendetegn

17: Dåben - dåbens kraft

18: Troen - gør os salige

19: Vantroen - eneste årsag til fordømmelse

20: Troen - hvordan den viser sig i livet

21: Ånd - hvordan dens gerning begynder og bliver bevaret

22: Frafald - faren for

23: Budene - det andet

24: Fred - hvordan vi får den

25: Herre - vi kan ikke tjene to herrer

26: Kærlighed - formaning til kærlighed

27: Forladelse - den indbyrdes mellem mennesker, nødvendig

28: Hviledagen - en velsignelse

29: Kristus - vort alt i alle

30: Ny fødsel - kraften i den nye fødsel

31: Kristus - vor retfærdighed over for Gud