21. januar

 

Mens Peter endnu talte disse ord, faldt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. Apg 10:44.

 

Ånden kommer ikke uden nogen som helst baggrund og tager sig af vore sjæle. For at det skal ske, er det helt nødvendigt at vi bruger nådens midler; Ordet og sakramenterne!

Vil du have Den Hellige Ånd, dens værk og gave i dit hjerte, så gå til Ordet, Åndens ord! Læs det, hør det, skriv det, tal og syng det mens du beder om Den Hellige Ånd! Og du skal erfare at han ikke udebliver.

Der findes sjæle som går og tænker og tænker, ja, sukker og beder om Ånden og Åndens værk i sit liv. Men de får aldrig det de sukker efter. De får aldrig nogen tro og fred, kærlighed, vished og fasthed. Men bliver siddende fast i det samme sygelige arbejde, i sine suk og bestandige stræb.

Og så viser det sig til sidst at de ikke bruger Ordet. De er bare optaget med sig selv. Arbejder med sig selv. De tænker og sukker, men læser ikke i Ordet. Og hvordan skulle der da kunne ske noget guddommeligt og åndeligt i dem?

Paulus siger udtrykkeligt at Ånden fås bare ved at høre troen forkyndt (høre evangeliet - som skaber troen - forkyndt), Gal 3:2. Og her læser vi altså i Apg. at det var mens Peter talte at Den Hellige Ånd faldt på alle dem som hørte ordet.

 Hvad havde disse så selv foretaget sig? Ikke noget som helst andet end at høre! De sad helt stille og bare hørte Ordet. Og så kom Den Hellige Ånd ind i deres hjerter. Så kom anger, tro og kærlighed, liv og kraft, som gjorde dem til nye mennesker.

Derfor må vi sige igen og igen: Brug Ordet! Brug Ordet! Det er hele kunsten og hemmeligheden både for at det åndelige liv kan fødes i et menneskes hjerte, så vel som at det nye liv får føde, vokser og bliver opretholdt.

Det er ikke sandt, det enkelte letsindige sjæle mener; at enkelte kristne står så grundfæstet i nåden at de bare kan tro og leve så skødesløst som vi ofte ser de gør. Nej, har de en tro og et liv som er Den Hellige Ånds værk, og ikke bare deres egen medfødte natur, så kommer det ikke af deres fasthed og styrke at de kan tro og leve som de gør. Da skyldes det udelukkende at de passer på at mætte sin sjæl med det guddommelige Ord.

Forsømmer de dette, da begynder den gamle natur straks at overtage, og den sande åndelighed dør. Ja, besøg sådanne en dag, når de i længere tid har forsømt Ordet. Da vil du nok opleve at de ikke længere er så åndelige. Beholder de alligevel en vis tro og fred, uden at de lever i Ordet, da er dette ikke noget Åndens værk. Kort sagt: Det er udelukkende gennem Guds ord at Guds Ånd fødes, bliver boende og virker i et menneske.

Men alligevel må du mærke dig dette: Ikke alle som læser Guds ord, får dermed Ånd og liv. Tusindvis bruger Ordet, men der bliver alligevel ingen Ånd og liv i dem. Tusindvis af skriftlærde og farisæere i blandt os beviser dette.

Hvad er det da som kræves? Der kræves at vi i tillæg til at bruge Ordet, også har klart for os at det bestandigt ligger i Guds hånd om vi skal modtage kraften fra Ordet. Der kræves at vi omgås Ordet med det sind som denne påmindelse burde virke i os; med ydmyghed, med gudsfrygt. Og med et øre og en tro som er indstillet på at jeg står overfor Den Hellige Gud, når han taler.

Hav derfor klart for dig: Det ligger i Guds hånd og hans frie vilje om han vil give dig Den Hellige Ånd. Vi er ikke dygtige i os selv til at udtænke noget som om det kom fra os selv, - langt mindre at våge, vandre værdigt for Gud, eller til og med det at kunne bevare en ret forståelse af sandheden og dens kraft på hjertet og samvittigheden. Nej, alt sammen er forgæves hvis det ikke virkes af Den Hellige Ånd.

At altid have dette klart for sig er en absolut nødvendighed for hvert eneste kristent menneske. Selv om vi lever i den skønneste fred og fordragelighed. For at vi ikke med al vor kundskab og daglige brug af Ordet, alligevel en dag skal vise sig at være indvendig døde.

Og hvor meget mere er det da ikke nødvendigt at huske dette når vi tvært imod lever i det farligste fjendeland, i en konstant krig! I tillæg må vi være klar over at vi nu lever i en særlig farlig tid. Onde og gode magter arbejder i blandt os.  Vækkelser og bedrag, omvendelser og frafald kæmper om menneskesjælene.

Da er det virkelig nødvendigt at vi har åbne øjne. At vi holder os tæt ind til Hyrden og Tilsynsmanden for vore sjæle. At vi flittigt og nøjagtig holder os til Ordet. At vi særligt holder den store, velsignede grundsandhed om Kristus og hans værk klar, ren, fast og uforfalsket.

At vi er helt fattige og enfoldige i troen. At vi aldrig holder op med at synge "den nye sang." Er oprigtige mod os selv og mod Herren. Indretter alle vore tanker, vore ord og gerninge efter hans vilje, og lever som om Herren er nær.

Mere og mere lærer at kende vore fjender og farer. Forstå de skjulte veje den listige fjende forsøger at finde ind i gennem, for at ødelægge vort åndelige og evige liv.

Og ikke mindst; at vi ofte, hver for sig, men også sammen med hinanden, beder. Og først og sidst om at Den Hellige Ånd må komme til i os.