Februar måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Skriftsted

Rom. 12,1

Sirak 2,4

Zak. 9,11

1. Joh. 3,14

Rom. 9,31-32

2. Mos. 12,11

1. Kor. 11,23-24

1. Tess. 2,13

Rom. 7,4

Rom. 7,4

Rom. 4,3

Luk. 13,3

Ef. 4,30

Rom. 12,18

Ef. 1,9

1. Kor. 4,20

2. Kor. 5,7

Ef. 1,4

Rom. 14,23

Matt. 5,13

2. Pet. 1,4

1. Tim. 1,5

2. Mos. 20,8

Salme 104,31

Koll. 3,20

1. Mos. 1,26

Rom. 4,8

2. Mos. 20,13

Rom. 6,5

Emne

Klik på dato

1: Offer - de troende overgiver sine legemer som offer for Gud

2: Nadveren - et nådemiddel

3: Blod - Kristi, dets betydning

4: Kærlighed - et vigtigt tegn på den sande nåde

5: Gud - udvalgt troens vej, og ikke gerningers

6: Kristne - er gæster og fremmede på jorden

7:

8: Ordet - dets rette brug

9: Loven - de som tror er købt fri fra loven

10: Frihed - fra loven en uundgåelig betingelse for helliggørelsen

11: Kristus - vor retfærdighed over for Gud

12: Omvendelse - dens hensigt

13: Ulydighed - mod Ånden

14:

15: Gud - udvalgt troens vej, og ikke gerningers

16: Rige - består ikke i ord, men i kraft

17: Rige - er et troens rige

18: Gud - har udvalgt os i Kristus til barn

19: Liv - rette grund at bygge dette på

20: Bekendelse - dens betydning

21: Løfter - Gud kan ikke svigte

22: Hykleri - dets væsen og karakteristiske kendetegn

23: Hviledagen - dens rette brug

24: Gud - glæder sig over sit værk

25: Lydighed - mod forældre

26: Gud - skabte menneskene i sit billede

27: Salig - hvem som er det

28: Budene - femte

29: Helliggørelsen - er en frugt af at vi er forenet med Kristus