Emneregister

over emner som er behandlet i de forskellige andagter

Klik på datoen for at læse om emnet...

Afholdenhed,

åndelig, formaning til dette, 30/8.

 

Bagtalelse,

formaning mod, 23/10.

 

Barmhjertighed,

formaning til, 14/11.

 

Barn,

Guds, er født af Gud, 4/1, har sit rige i himmelen, 29/3, deres rette kendetegn, 11/6, 14/6, 26/10.

 

Barnekår,

hos Gud, visheden om, 5/1, 16/6, genoprettet ved Kristus, 19/5.

 

Bedrag,

fremmede lærdomme, 25/3

 

Bekendelse,

dens betydning, 20/2, 17/5, 11/11, er en frugt af troen, 5/7.

 

Blod,

Kristi, dets betydning, 3/2, 23/9, dets kraft, 14/8.

 

Bryllupsklæder,

de rette, betydningen af at have dem, 4/7.

 

Brød,

daglig, bøn om, 16/7.

 

Budene,

det første, hvordan vi skal elske Gud, 14/1, 11/4, 6/11, dets indhold og forpligtelser over for alle mennesker, 5/6. Det andet, 23/1. Fjerde, 6/6. Femte, 28/2. Sjette, 18/4. Syvende, 19/4. Ottende, 20/4. Niende og tiende, 23/8.

 

Bøn,

hvad som kræves for en ret bøn, 21/3, hvad som gør værdig til bøn, 10/5, i Jesu navn, 17/9.

 

Bønhørelse,

grundlag for bønhørelse., 17/4, 29/4.

 

Djævelen,

en stærk og listig fjende, 16/5, 8/9, hans dybder, 12/3.

 

Død,

åndelig, alle mennesker er åndeligt døde, 20/10.

 

Dødsfrygt,

trøst mod, 25/8.

 

Dømme,

advarsel mod, 15/12.

 

Dåben,

dens virkning, 13/4, nådeskatte, 29/9, kraft, 17/1, i den bliver vi iklædt Kristus, 24/7.

 

Egenretfærdighed,

forskellige grader af denne, 5/12.

 

Efterfølgelse,

Kristi formaning til, 22/5, det er Kristi lyst at vi følger ham, 11/3, de som er Kristi får følger ham, 31/5.

 

Evangeliet,

en hemmelighed, 10/4, formaning til ikke at skamme sig over evangeliet, 27/10.

 

Foragt,

for nåden, følgen af dette, 30/11, advarsel mod dette, 27/3.

 

Forbøn,

betydningen af de troendes forbøn, 26/5.

 

Fordærvet,

det medfødte, og dybden i dette, 10/11.

 

Forhærdelse,

advarsel mod dette, 27/12.

 

Forladelse,

den indbyrdes, mellem mennesker, - en nødvendig følge af Guds forladelse, 27/1, 2/10. Syndernes forladelse, den faste grund for dette, 18/10. Gælder hele vort væsen, 7/8. Vished om ..., 21/4. Hvad bøn om syndernes forladelse har at lære os, 1/10.

 

Formaning,

nødvendigheden af, 22/4. tage vare på, 6/5

 

Forsoning, Kristus,

forsoningen for vore synder, 10/3.

 

Frafald,

faren for, 22/1, advarsel mod, 6/8.

 

Fred,

Guds, er vor styrke, 20/9, dens grundvold og kilde, 31/8, hvordan vi får den, 24/1, hvad den består i, 27/11.

 

Frelst,

vi er det allerede her i livet, 23/11.

 

Frihed,

fra loven, en uundgåelig betingelse for helliggørelsen, 10/2, troens frihed, som bør vogtes, 25/4.

 

Fristelse,

vor nytte af den, 2/11, vigtig at være oprigtig i fristelsen, 28/4, hvordan vi frelses ud af fristelse, 2/12.

 

Gerning,

det vigtigste i vor, 30/5, give enhver efter deres…, 3/3.

 

Gerrighed,

advarsel mod, 24/11.

 

Glæde, i Gud,

er større end sorgen i kødet, 12/8, formaning til, 11/10.

 

Gud,

er alvidende og har omsorg for alle, 2/1, 24/3, er hellig, 11/4, barmhjertig og nådig, 1/4, er vor Far, 8/4, vor Herre og retmæssige ejer, 23/3, glæder sig over sit værk, 24/2, har udvalgt os i Kristus til barn, 3/1, 18/2, 4/3, udvalgt troens vej, og ikke gerningernes, 5/2, 15/2, skabte menneskene i sit billede, 26/2, elsker menneskene, 19/6, har omsorg for alt han har skabt, 30/6, styrer vor vej, 7/6, kalder os med tålmodighed til omvendelse, 1/3, styrer og hersker over alle ting, 1/8, kan gøre alt og hjælper i alle forhold, 11/7, hjælper i nød, 10/11, retfærdiggør syndere, 6/10, giver os alle ting med Sønnen, 12/12, ser efter hjertets lydighed, 21/6, vil blive æret, 14/9, er lige stor i sin hævnende retfærdighed som i sin nåde, 4/12.

 

Helliggørelsen,

dens betydning, 16/10, kilden til helliggørelsen, 23/5, 8/8, 22/8, dens kraft og hemmelighed, 1/12, 28/11, er en frugt af at vi er forenet med Kristus, 29/2, vi skal strække os efter den, 9/10.

 

Herre,

vi kan ikke tjene to herrer, 25/1.

 

Hævnen,

er Guds, 26/7.

 

Hovmod,

advarsel mod, 13/5.

 

Hustruens pligter,

28/8.

 

Hviledagen,

dens rette brug, 23/2, en velsignelse, 28/1.

 

Hykleri,

dets væsen og karakteristiske kendetegn, 22/2, 25/7, 2/10.

 

Håb,

håbet om frelse, følger med troen, 12/7, får sin næring fra Ordet, 5/8, "faste i håbet", 29/12, trøst af, 7/3, vor hjelm i striden, 8/10, formaning til glæde i håbet, 3/9.

 

Julebetragtninger,

Ordet blev kød, 24/12, Guds Søn vor bror, 25/12, opfyldelsen af Skriftens løfter, 26/12.

 

Julens glæde,

hvordan får jeg denne, 23/12.

 

Kald, Guds,

til synderen, 23/6, vort jordiske kald, vigtig at vi er lydig i det, 18/9, vi må tåle alt som følger med dette, 22/9.

 

Kærlighed,

Guds, kilden den springer ud fra, og beviset på at den er ægte, 2/6, 1/7, 1/9, 11/12, er fri og uafhængig af synderen, 3/6, vor kærlighed til Gud, og hvordan den skabes, 25/6, den første kærlighed, som Kristus ser efter, 24/4, kærligheden til brødrene, som er en frugt af troen, 1/6, 21/8, et vigtigt tegn på den sande nåde, 4/2, formaning til kærlighed, 26/1, 27/5, 6/7, 9/12.

 

Kødet,

er korsfæstet med Kristus, 23/4, 25/10, sejrskraften over kødet, 5/10, hvordan døde kødet, 14/4, 7/5, 29/6, 28/8, 5/9, 17/10, hvad det er at leve efter kødet, 4/10.

 

Kristne,

deres rette kendetegn, 16/1, er nye mennesker, 9/11, er et med Gud, 17/8. I Gud har de sin største lykke, 16/8, lever ikke sig selv, men ham som er død og er stået op igen for dem, 12/1, husker hans bud, så de gør efter dem, 5/4, er gæster og fremmede på jorden, 6/2, det er Kristus deres åndelige liv afhænger af, 30/7.

 

Kristus,

er Gud, 19/3, 2/9, Herre over levende og døde, 12/1, vor konge, 6/9, vor forsvarer, 31/8, vor retfærdighed over for Gud, 31/1, 11/2, 12/4, 3/5, 3/7, vort påskelam, 9/6, vor gode hyrde, 6/3, 24/5, forsoningen for vore synder, 10/3, vort alt i alle, 29/1, 5/3, 20/12, en anstødssten, 22/12, har tegnet os i sine hænder, 19/9, opfyldt loven for os, 8/1, 13/6, har kæmpet for os, 15/3, knust slangens hoved, 11/9, har opnået forløsning for hele verden, 31/3, er uforanderlig i sin kærlighed, 1/1, stået op til vor retfærdiggørelse, 16/11, står for Guds åsyn for vor skyld, 26/11, blev fuldkommengjort gennem lidelser, 22/3, blev gjort til synd for os, 15/1, til forbandelse for os, 26/3, bærer verdens synd, 10/9, forlader synder, 20/7, udsletter misgerninger, 14/3, 27/8, læger alle fald, 21/7, handler ikke med os efter vore synder, 30/9, forløser fra fordærvelsen, 19/10, kender sine, og de kender ham, 28/3, forsørger sine, 27/4, bevarer sine, 15/6, 29/12, kalder til sig de som er tynget af mange ting, 30/3, skal dømme os "efter vore gerninger", 3/3, vil have vor kærlighed, 11/1, hans lydighed er vor retfærdighed, 15/10, vor retfærdighed i ham er en uforanderlig retfærdighed, 4/5, de troende er hans ejendom, 23/7.

 

Lidelse,

et kendetegn på de rette arvinger, 18/11.

 

Liv, det evige,

har vi i Kristus, 16/12, de kristnes liv i Gud er skjult, 26/9, 21/11.

 

Liv,

et hellig, betydningen af dette, 30/4, rette grund at bygge dette på, 19/2, formaning til et hellig liv, 13/12.

 

Loven,

et fængsel vi holdes indestængt i, 17/11, dens rette virkning, 6/1, 9/9, lovens vej, faren ved at leve på den, 13/10, de som tror er købt fri fra loven, 9/2, 7/11, 20/11, hvordan vi får denne frihed, 7/8, hvad den bygger på, 20/8.

 

Lovens gerninger,

hvorfor intet kød kan frelses gennem dem, 10/7.

 

Lunkenhed,

åndelig, kendetegn på, 22/11.

 

Lydighed,

mod forældre, 25/2.

 

Lys,

de kristne er verdens lys, 25/5.

 

Løfter,

Guds, kan ikke svigte, 21/2.

 

Mandens pligter,

29/8.

 

Mørke,

vandre i, 28/5, 29/5, vi bør aflægge mørkets gerninger, 24/9.

 

Nadveren,

et nådemiddel, 7/2, middel til at forene med Gud, 27/7, en hemmelighed, 22/4, til minde om Kristi forsoningsdød, 24/10.

 

Nadvergæst,

hvordan vi bliver en værdig nadvergæst, 10/10.

 

Navn,

Guds, om at hellige det, 14/7.

 

Ny fødsel,

kraften i den nye fødsel, 30/1.

 

Nyt hjerte,

hvordan vi får det, 2/4.

 

Nåden,

dens sande væsen, 13/9, er fri og uforskyldt, 17/12, den eneste grund vi bliver frelst på, 8/12, forandres ikke af synden, 8/3, grunden til at den er uforanderlig, 3/8, 25/8, adgang til, 28/10.

 

Offer,

de troende overgiver sine legemer som offer for Gud, 1/2, åndeligt offer, 17/3.

 

Omvendelse,

dens hensigt, 12/2, den rette omvendelse, 14/5.

 

Omvendelsen,

dens rette væsen, 11/5.

 

Opstandelse,

vor med Kristus, 19/12, de dødes, er Kristi værk, 3/4, et skabelsesværk, 22/10, den faste grund for vort håb på opstandelsen, 3/10, betydningen af et fast håb på opstandelsen, 4/4, vore legemers, 3/12.

 

Ordet,

er de troendes rettesnor, 19/11, står evig fast, 9/3, dets rette brug, 8/2, 22/11, vigtig at bruge det flittig, 28/5, 13/11, formaning til dette, 10/8, nytten af det, 12/9, betydningen af at holde sig til det, 29/7.

 

Overvinde,

- det onde med det gode, 25/9.

 

Pagt,

Guds, med sin Søn, 6/4, den nye, 21/12.

 

Renhed,

åndelig, de som tror de er rene for Gud, 26/4, 27/6, 8/5.

 

Rensning,

de gode grene renses, målet med dette, 8/7.

 

Rige,

Kristi, hvad kendetegner Kristi Rige, 18/12, hvem som hører til dette, 30/10, er et troens Rige, 17/2, et nåderige som hersker over gerningerne, 24/8, er ikke af denne verden, 12/11, består ikke i ord, men i kraft, 16/2, bøn om at det skal komme, 9/4, i Abrahams hus er der to åndelige riger; et lovrige og et nåderige, 21/10.

 

Salig,

hvem som er det, 27/2.

 

Salighed,

de troendes evige, hvad den består i, 20/5, hvor stor den er, 15/11.

 

Samvittigheden,

bør være frigjort fra loven, 7/1, dens fred en frugt af troen, 1/5, en og samvittighed findes ikke hos den som undskylder synden, 13/7.

 

Sandhed,

vi skal stå ombundet med Sandhed, 27/9.

 

Selvprøvelse,

dens betydning, 15/4, formaning til selvprøvelse, 18/7.

 

Skjold,

troens, dets rette brug, 7/10.

 

Standhaftighed,

formaning til, 26/8, 3/11.

 

Suk,

skabningens, 4/9.

 

Synden,

om at rense den ud, 20/6, loven viser os synden, 20/3, tegnet på at erkendelsen af synd er ret, 9/5, 7/7, forskellen på at have synd, og at gøre synd, 4/11.

 

Syndere,

alle er syndere over for Gud, 9/1, 12/6, 2/7.

 

Taknemmelighed,

over for Gud, hvad den viser sig i, 31/12, formaning til Taknemmelighed, 21/5, 15/8.

 

Tjenere,

deres pligter, 9/8.

 

Troen,

frelser, 26/6, gør os salige, 18/1, 2/3, gør os til nye mennesker, 13/3, giver æren til Gud, 19/7, hviler på Ordet, ikke på følelser, 15/5, er død når den mangler kærligheden, 14/10, hvordan den opstår, 22/6, 28/6, 14/12, den "skjulte" tro, 7/4, dens kraft, 16/4, troen prøves, 16/3, dens kamp mod fornuften, 14/10, dens vækst, 18/6, hvordan den viser sig i livet, 20/1, 8/6, 9/7.

 

Tryghed,

Guds menigheds, 18/5, hver enkelt troendes, 7/11.

 

Tryghed, kødelig,

advarsel mod dette, 5/5.

 

Tugt,

Guds hensigt med tugten, 31/7, 21/11, dens betydning, 5/11, dens velsignelse, 28/9.

 

Trængsler,

virker tålmodighed, 2/5

 

Ulydighed,

mod Ånden, 13/2.

 

Vantroen,

eneste årsag til fordømmelse, 19/1.

 

Verden,

de troende bør gå ud fra den, 10/1, ikke tage efter den, 12/5.

 

Vilje,

Guds, de troende elsker den, 15/7, vor vilje er ond og afmægtig, 6/12.

 

Visdom,

formaning til, 16/8.

 

Våge,

formaning til at, 7/9, 16/9.

 

Ydmyghed,

formaning til, 18/3.

 

Øvrighed,

hvordan forholde sig til den, 1/12.

 

Ånd,

Den Hellige, bor i Guds barn, 10/12, hjælper i skrøbelighed, 16/9, hvordan dens gerning begynder og bliver bevaret, 21/1, faren ved at stå imod Ånden, 17/6, formaning til Lydighed mod dens røst, 19/8.

 

Åndens og kødets kamp,

31/10.