December måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skriftsted

Rom. 13,1

Luk. 11,4

1. Kor. 15,40

Rom. 10,21

Rom. 10,3

Rom. 7,15

Klag. 3,40

Rom. 11,6

Rom. 12,10

Rom. 8,9

Rom. 8,32

Rom. 8,32

Fil. 1,27

Esajas 55,3

Rom. 14,13

Joh. 1,4

Rom. 9,15

Rom. 14,17

Rom. 8,11

Joh. 15,5

Rom. 11,27

Rom. 9,33

Luk. 2,14

Joh. 1,14

Luk. 2,10

Rom. 8,3

Esajas 29,10

Rom. 11,29

Rom. 15,13

Rom. 8,35

Salme 145,2

Emne

Klik på dato

1: Helliggørelsen - kraft og hemmelighed/Øvrighed - forholde sig til

2: Fristelse - hvordan vi frelses ud af fristelse

3: Opstandelse - vore legemers

4: Gud - er lige stor i sin hævnende retfærdighed som i sin nåde

5: Egenretfærdighed - forskellige grader af denne

6: Vilje - vor vilje er ond og afmægtig

7:

8: Nåden - den eneste grund vi bliver frelst på

9: Kærlighed - formaning til kærlighed

10: Ånd - Den Hellige, bor i Guds barn

11: Kærlighed - Guds, kilden den springer ud fra

12: Gud - giver os alle ting med sønnen

13: Liv - formaning til et helligt liv

14: Troen - hvordan den opstår

15: Dømme - advarsel mod

16: Liv, det evige - har vi i Kristus

17: Nåden - er fri og uforskyldt

18: Rige - Kristi, hvad kendetegner Kristi rige

19: Opstandelse - vor med Kristus

20: Kristus - vort alt i alle

21: Pagt - den nye pagt

22: Kristus - en anstødssten

23: Julen glæde - hvordan jeg får denne

24: Julebetragtninger - Ordet blev kød

25: Julebetragtninger - Guds søn vor bror

26: Julebetragtninger - opfyldelsen af Skriftens løfter

27: Forhærdelse - advarsel mod dette

28:

29: Håb - faste i håbet/Kristus - bevarer sine

30:

31: Taknemmelighed - over for Gud, hvad den viser sig i