Bibel-citaterne og budskabet i denne oversættelse.

 

Målet med denne oversættelse har været at gengive budskabet mest mulig korrekt og i den ånd vi har det fra originaludgavens første oplag på svensk.

 

Det har da også været nødvendigt at gengive bibelcitaterne lig med C. O. Rosenius' tekst. Jeg har derfor ikke "låst" mig fast til nogen bestemt bibeloversættelse. Bibelen, Guds ord ("Den Norske King James" - oversættelse) har været mest brugt, fordi den ligger nærmest C. O. Rosenius' tekster. Men Norsk Bibel 88 har ofte været brugt, og i enkelte tilfælde også den danske 1931-oversættelse.

 

I en del tilfælde har ingen af vore nordiske bibeloversættelser givet fuld og god dækning. Da er teksten fra C. O. Rosenius' Bibel brugt, oversat til dansk. Mange af disse dybe skriftgengivelser vi har her, finder vi også i ældre norske og danske Bibler.

 

Jeg tror dette også vil give læserne endnu større lys over skriftstederne i den bibeloversættelse de selv bruger. Her nævner jeg bare et par eksempler på dette:

 

  • "Det liv jeg nu lever i kødet, det lever jeg i Guds Søns tro" Gal. 2,20 - andagten 23. april.
  • "Hver den som elsker ham som fødte, han elsker også den som er født af ham" 1. Joh. 5,1 - andagten 4. februar.

·         ”Jeg har udslettet dine overtrædelser som en tåge, og dine synder som en sky. Vend om til mig, for jeg har forløst dig” Esajas 44:22 - andagten 27. august.

 

Nogle vil sikkert også bemærke at Rosenius bruger mange gentagelser. Disse kunne være blevet kortet ned eller forenklet i en ny udgave, vil nogle sikkert mene, men vær klar over hvorfor det ikke er gjort. Vi skal ikke tilskrive disse gentagelser hverken Rosenius' menneskelige, eller tendenser i hans samtid.

F.eks. siger Luther at jo længere han lever, jo mere erfarer han hvor vanskeligt det er at fatte, og holde fast ved, denne store hovedlære: Retfærdigheden i Jesus Kristus alene. Den samme erfaring gør et hvert menneske som lever med Gud i Kristus Jesus. De må til stadighed have dette budskab gentaget og gentaget for sit hjertes ører. Det er netop disse sjælefjenden sætter ind mod, for at tage skatten fra dem. De som sover lader han være i fred.

Vi må være klar over, at det ikke først og fremmest er ord som skal oversættes, men et budskab som skal gengives, og da selvfølgelig særligt når det gælder et åndeligt budskab. At bevare og videre formidle dette Åndens budskab, har således været målet med oversættelsen, og som jeg derfor har prioriteret frem for en ”lettere” og mere moderne sprogdragt.

 

En hjertelig tak til Rosenius-kenderen Hermod Hogganvik, for råd og støtte, praktisk så vel som åndeligt, i arbejdet med oversættelsen.

 

Skjern, januar 2009.

 Oversætteren