August måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skriftsted

Siraks bog 2,8

Esajas 42,8

1. Joh. 3,20

Gal. 2,19

Rom. 15,4

Luk. 13,24

Esajas 33,24

Joh. 15,4

Titus 2,9-10

Kol. 3,16

1. Joh. 2,1

2. Kor. 1,5

Åb. 3,2

1. Joh. 1,7

1. Tess. 5,18

2. Pet. 1,5

1. Joh. 1,3

Kol. 3,14

Joh. 3,19

Gal. 4,4

Joh. 21,17

Jer. 31,31-33

2. Mos. 20,17

Apg. 10,43

Salme 68,21

Matt. 24,13

Esajas 44,22

Kol. 3,18

Kol. 3,19

1. Pet. 5,8

Kol. 3,15

Emne

Klik på dato

1: Gud - styrer og hersker over alle ting

2:

3: Nåden - grunden til den er uforanderlig

4:

5: Håb - får sin næring fra håbet

6: Frafald - advarsel mod

7: Forladelse - gælder hele vort væsen/Frihed fra loven

8: Helliggørelsen - kilden til helliggørelsen

9: Tjenere - deres pligter

10: Ordet - formaning til dette

11:

12: Glæde, i Gud - er større end sorgen i kødet

13:

14: Blod - dets kraft

15: Taknemmelighed - formaning til taknemmelighed

16: Kristne - i Gud har de sin største lykke/Visdom - formaning til

17: Kristne - er et med Gud

18:

19: Ånd - formaning til lydighed mod den røst

20: Loven - hvad den bygger på

21: Kærlighed - kærligheden til brødrene, som er en frugt af troen

22: Helliggørelsen - kilden til helliggørelsen

23: Budene - niende og tiende

24: Rige - et nåderige som hersker over gerningerne

25: Dødsfrygt - trøst mod/Nåden - grunden til den er uforanderlig

26: Standhaftighed - formaning til

27: Kristus - udsletter misgerninger

28: Hustruens pligter/kødet - hvordan døde kødet

29: Mandens pligter

30: Afholdenhed - åndelig, formaning til dette

31: Fred - dens grundvold og kilde/Kristus - vor forsvarer