April måneds andagter

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Skriftsted

Salme 103,8

Salme 103,1

1. Kor. 15,21-22

Joh. 5,28-29

Salme 103,17,18

Ezek. 37,26

Matt. 11,28-29

Matt. 6,9

Matt. 6,10

Fil. 3,12

3. Mos. 19,2

Rom. 3,21

Gal. 3,27

Rom. 6,12

Joh. 15,2

1. Joh. 5,4

Mark. 11,24

2. Mos. 20,14

2. Mos. 20,15

2. Mos. 20,16

1. Joh. 3,19

Mark. 14,22

Gal. 2,20

Åb. 2,4

Gal. 5,1

Joh. 13,10

Joh. 6,11

Matt. 6,13

Salme 50,15

Matt. 5,16

Emne

Klik på dato

1: Gud - barmhjertig og nådig

2: Nyt hjerte - hvordan vi får det

3: Opstandelse - de dødes, er Kristi værk

4: Opstandelse - betydningen af et fast håb på opstandelsen

5: Kristne - husker hans bud, så de gør efter dem

6: Pagt - Guds pagt med sin Søn

7: Troen - den "skjulte" tro

8: Gud - er vor far

9: Rige - bøn om at det skal komme'

10: Evangeliet - en hemmelighed

11: Budene/Gud - det første, hvordan vi skal elske Gud

12: Kristus - vor retfærdighed over for Gud

13: Dåben - dens virkning

14: Kødet - hvordan kødet døde

15: Selvprøvelse - dens betydning

16: Troen - dens kraft

17: Bønhørelse - grundlag for bønhørelse

18: Budene - det sjette bud

19: Budene - det syvende

20: Budene - det ottende

21: Forladelse - vished om forladelse

22: Formaning - nødvendigheden af nadveren - en hemmelighed

23: Kødet - er korsfæstet med Kristus

24: Kærlighed - den første kærlighed som Kristus ser efter

25: Frihed - troens frihed, som den bør vogtes

26: Renhed - åndelig, de som tror de er rene for Gud

27: Kristus - forsørger sine

28: Fristelse - vigtig at være oprigtig i fristelsen

29: Bønhørelse - grundlag for bønhørelse

30: Liv - et hellig, betydningen af dette